Bán Đàn Piano Yamaha U1 Cũ Nhập Tại Nhật Bản

Đàn piano Yamaha U1 rất được long người tiêu dùng bởi thiết kế đơn giản nhưng sắc sảo, vừa vặn với không gian phòng, âm thanh êm dịu, ấm áp so với các loại đàn cùng kích thước.

Đàn Piano Yamaha U1 là một sự lựa chọn hàng đầu cho các tổ chức giáo dục, nhạc sĩ chuyên nghiệp, nghệ sĩ piano, người bắt đầu học piano và biểu diễn bán chuyên nghiệp ở Việt Nam.

đàn piano yamaha u1

Đa số đàn Yamaha U1 đều có số seri gồm 7 (hoặc 6) chữ số liên tiếp ở góc bên phải trên cùng của khung sắt. Bạn cần mở nắp đàn lên để nhìn thấy dãy số này. Chữ số bắt đầu của dãy seri sẽ cho bạn biết gần chính xác năm sản xuất đàn:

– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 1 nghĩa là đàn U1 được sản xuất từ năm 1970-1974
– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 2 nghĩa là đàn được sản xuất từ năm 1975-1979
– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 3 nghĩa là đàn được sản xuất từ năm 1980-1984
– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 4 nghĩa là đàn được sản xuất từ năm 1985-1990
– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 5 nghĩa là đàn được sản xuất từ năm 1990-1999
– Nếu dãy số bắt đầu bằng số 6 nghĩa là đàn được sản xuất từ năm 2000 trở lại đây

Đối tượng học đàn piano dòng U series

Đối tượng sử dụng Kinh nghiệm Mục đích sử dụng Diện tích phòng Loại khuyên dùng
Mẫu giáo – Tiểu học Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn Chưa có Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Mẫu giáo – Tiểu học 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn 1 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn 3 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Người lớn 5 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2
Người lớn 10 năm Học tập Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo – Tiểu học Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn Chưa có Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Mẫu giáo – Tiểu học 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn 1 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn 3 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn 5 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học phổ thông 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn 10 năm Học tập Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Mẫu giáo – Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U1
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo – Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Khoảng 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo – Tiểu học Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U1
Trung học cơ sở Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học phổ thông Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn Chưa có Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Mẫu giáo – Tiểu học 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Người lớn 1 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học cơ sở 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 3 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 5 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Trung học phổ thông 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Người lớn 10 năm Trường nhạc chuyên nghiệp Lớn hơn 17m2 Yamaha U2 hoặc U3
Mẫu giáo – Tiểu học Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn Chưa có Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U2
Mẫu giáo – Tiểu học 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học cơ sở 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Người lớn 1 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U2
Trung học cơ sở 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U1 hoặc U2
Trung học phổ thông 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U2
Người lớn 3 năm Sở thích Khoảng 17m2 Yamaha U2

Thông số kỹ thuật đàn piano yamaha U1

Tủ đàn Lớp hoàn thiện Được đánh bóng
Kích thước Chiều rộng 153cm(60 1/4″)
Chiều cao 121cm
Chiều sâu 61cm(24″)
Trọng lượng Trọng lượng 228kg(502lbs)
Bàn phím Số phím 88
Bề mặt phím- Màu trắng Nhựa acrylic
Bề mặt phím- Màu đen Nhựa phenol
Nắp che phím Tấm đóng nắp nhẹ

Clip demo đàn piano yamaha u1

Địa chỉ mua đàn piano yamaha u1 ở đâu tại tphcm

Công ty nhạc cụ Việt Thanh tự hào khẳng định là nơi bán đàn piano yamaha chính hãng uy tín hàng đầu tại TPHCM. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, uy tín đặt lên hàng đầu, Việt Thanh đã được khách hàng trong cả nước tin tưởng.

Địa chỉ 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tphcm

Hotline 0909046613

About author

Bài viết liên quan

Sản phẩm 0 Comments

Bán Đàn Piano Cũ Yamaha U5H Đã Qua Sử Dụng Giá Rẻ

Đàn piano yamaha U5H là cây đàn piano cũ đã qua sử dụng ở Nhật Bản, được Việt Thanh nhập khẩu về, có CO/CQ, bán giá tốt, sở hữu kiểu

Sản phẩm 0 Comments

Đàn Piano Grand Kawai GX6 M/PEP nằm, 3 chân Nhật Bản

Đàn piano grand Kawai GX6 M/PEP là đàn piano cơ cơ nhỏ, kiểu dáng mang vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế, hiện đại, sang trọng, âm thanh vang dội, kích

Sản phẩm 0 Comments

Đàn Piano Upright Kawai K8 Nhập Từ Nhật Bản

Đàn piano kawai k8 là cây đàn piano thuộc dòng upright piano kawai, thiết kế tinh xảo, sang trọng, áp dụng công nghệ âm thanh hàng đầu của hãng, cho âm