Tag "Công nghệ âm thanh AiR Grand"

Tư vấn 0 Comments

Công nghệ âm thanh AiR Grand Của Piano Điện Casio Có Gì Đặc Biệt

Đàn piano điện của hãng đàn casio có thể nói là hãng đàn piano điện đi tiên phong về công nghệ âm thanh, trong các cải tiết của mình thì